Bank Account Name Type Branch Account No.
 กสิกรไทย มุกดา สมิทธีร์   ออมทรัพย์  เซียร์ รังสิต  418-2-88781-7 
         


ขั้นตอนการชำระเงิน
 
  • เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับทางร้านด้วยค่ะ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
 
ตัวอย่างเช่น 
 

คุณดารายา  ยอดเงินโอน 1,000 บาท ธนาคาร กสิกรไทย  เวลา 11.11 น.      


+++ หมายเหตุ +++    การชำระเงินสดผ่านตู้โอนเงินอัตโนมัติ (ต่างสาขา)
               
ทางธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมการโอนต่างสาขา ให้ลูกค้าใส่เงินเพิ่มให้ด้วยนะคะ
(ไม่สามารถใส่ธนบัตร 20 50 ได้)  เพราะธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินปลายทางค่ะ
 
 
ตัวอย่างเช่น  
 

ยอดโอนค่าสินค้า  1,000 บาท  ลูกค้าใส่เงินเข้าตู้โอน 1,000 บาท
ทางร้านจะได้รับยอดแค่ 980 บาทนะคะ เพราะฉะนั้นควรใส่เป็น  1,100 บาทค่ะ
ยอดโอนที่เกินไม่เกิน 100 บาท ทางร้านจะใส่คืนให้พร้อมกับสินค้าค่ะ

          ถ้ายอดเงินไม่ครบทางร้านจะไม่จัดส่งสินค้าให้นะคะ เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลา ขอให้ลูกค้าตรวจสอบยอดเงินทุกครั้งหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว ว่ายอดโอนเงินจริง ตรงกับ ยอดโอนค่าสินค้า ด้วยค่ะ


ช่องทางการแจ้งโอนเงิน
 
  • Call center : 083-1987800
  • E-mail : Daraya.plussize@gmail.com
  • Line ID : darayahub

 
 

 

 
 
เดรสไซส์ใหญ่ ชุดราตรีไซส์ใหญ่ เสื้อผ้าคนอ้วน เดรสคนอ้วน ชุดราตรีคนอ้วน บิ๊กไซส์ ชุดออกงานคนอ้วน ชุดออกงานไซส์ใหญ่